You are currently viewing the Eesti site, you might be interested in our English version.

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika: Elements of AI

Käesolev privaatsuspoliitika selgitab, milliseid isikuandmeid Reaktor Sinu kohta kogub, kui registreerusid ”Elements of AI” kursusele ja sellel osaled (edaspidi ”kursus”) ning kuidas me selliseid andmeid kasutame. Kui Sul peaks olema küsimusi selle kohta, kuidas Reaktor selle kursusega seotult Sinu isikuandmeid töötleb, saada need palun aadressil [email protected].

1. Vastutav andmetöötleja

Sinu poolt esitatud andmete vastutavad töötlejad kursusele registreerudes on:

Reaktor Innovations Oy (edaspidi „Reaktor”, „meie”, „meid”)

Yliopistonkatu 4, 00100 Helsinki, Finland

tel. +358 9 415 202 00

Lisaks,

nende isikute andmed, kes valivad oma riigina Rootsi, edastame ka oma Rootsi partnerile, kes kogub samuti Sinu andmeid vastutava töötlejana:

Lindholmen Science Park AB

Lindholmspiren 3-5, Box 8077, 402 78 Göteborg, Sweden

tel: +46 31 764 70 00

Lisaks,

nende isikute andmed, kes valivad oma riigina Eesti, edastame ka oma Eesti partnerile, kes kogub samuti Sinu andmeid vastutava töötlejana:

Tallinna Tehnikaülikool

Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn

tel 620 2002

2. Isikuandmete kategooriad ja töötlemise eesmärgid

Kui registreerud platvormil, palume Sul järgnevat informatsiooni jagada:

  • Sinu nimi
  • Parool
  • E-posti aadress
  • Päritoluriik
  • Postiindeks

Kasutame seda informatsiooni, et saata Sulle „Elements of AI“ veebikursuse ja platvormiarenduste (näit. oleku) alaseid teateid, et töödelda kursuse avaldusi ning hallata Sinu osalemist kursusel.

Kursuse vältel kogume andmeid Sinu poolt kursusel sooritatud ülesannete ja harjutuste kohta. Kõiki neid andmeid töödeldakse selleks, et võimaldada meil kursust pakkuda, jälgida Sinu edenemist ning kinnitada kursuse lõpetamist. Samuti koostame kursusel osalemise kohta statistikat. Säilitame Sinu andmeid nii kaua, kui see on vajalik meie platvormiga seotud ülesannete täitmiseks ning kursuse haldamiseks, kuid mitte mingil juhul kauem kui viis aastat pärast viimast sisse logimist.

3. Andmete edastamine kolmandatele isikutele

Jagame Sinu andmeid Helsingi Ülikooliga, kes koostöös meiega seda kursust pakub.

Lisaks jagame Sinu andmeid Lindholmen Science Park AB-ga, kui valite oma päritoluriigina Rootsi. Kui soovite saada ainepunkte oma ülikoolist, kes meiega kursust pakub, võime Sinu andmeid jagada ka selle ülikooliga sel määral, mis on vajalik ainepunktide saamiseks. Teistel juhtudel kasutame Sinu andmeid ainult eelpool toodud eesmärkidel. Me ei jaga Sinu andmeid muude osapooltega peale Reaktor grupi ettevõtete.

4. Andmetega seotud taotlused

Sul on õigus taotleda juurdepääsu oma Reaktori poolt töödeldavatele isikuandmetele ja taotleda nende kustutamist ning parandamist. Samuti on Sul õigus saata meile teisi kehtivatel õigusaktidel põhinevaid taotlusi, näiteks taotleda andmete töötlemise piiranguid. Lisaks võid igal ajal keelata meil Sinu andmeid kasutada. Palun saada kõik oma andmeid puudutavad taotlused aadressil

[email protected].

5. Andmete edastamine väljaspoole EMP-d

Kasutame Zapier’i, integreerimaks Sinu e-kirju kursuse serveritest meie e-posti haldussüsteemi, milleks on MailChimp, USA-põhine e-posti turundusplatvorm. Seetõttu võib olla vajalik andmete edastamine väljapoole EMP-d USA-sse taotluste töötlemiseks. Reaktor rakendab meetmeid kindlustamaks, et andmete edastamine vastab kohaldatavale õigusele. MailChimp on USA andmekaitseraamistiku kokkuleppe liige. Rohkem informatsiooni leiab järgnevatest allikatest: Zapier Privacy Shield Information, MailChimp Privacy Shield Information.

Oma veebikursuse vestluskogukondade teenusepakkujana kasutame Reddit’it. See võimaldab kursusel õpitu enesejuhitavat kinnistamist, jagades kogemusi kaasõpilaste kogukonnas. Õpilased kasutavad seda õpperühmade loomiseks ja kogukonna vestlusteks, et arutada kursuse ülesandeid, õpitut ja asjakohaste teemade rakendamist igapäevaellu (näiteks AI nende töös). See teenus on valikuline ja nende puhul, kes ei soovi sellega ühineda, ei jagata ka Reddit’is andmeid. Vaadake rohkem Reddit Privacy Information.

6. Analüütika

Kasutame Google’i analüütikat (Google Analytics), et koguda informatsiooni selle kohta, kuidas kasutajad meie kursustel ja veebisaidil käituvad. Kasutame seda informatsiooni aruannete koostamiseks ja veebisaidi täiustamiseks. Need küpsised koguvad infot veebisaidi külastajate arvu ning selle kohta, kuidas külastajad on veebisaidile jõudnud ja milliseid lehekülgi külastanud. Nende küpsiste ja selle kohta, kuidas Google neid kaitseb, saate lugeda siin.

7. Andmeturve

Kõik Reaktori poolt kogutud andmed töödeldakse konfidentsiaalselt. Juurdepääs andmetele on ainult valitud hulgal Reaktori töötajatel ja andmeid töödeldakse vaid eeltoodud eesmärkidel. Reaktori võrk ja seadmed on kaitstud, kasutades asjakohaseid meetmeid.

8. Muu

Andmekaitseseaduste järelvalvet Soomes teostab Soome andmekaitseinspektor. Kui soovid esitada kaebuse seoses isikuandmete töötlemisega või Sul on teisi andmekaitseinspektori pädevusse kuuluvaid küsimusi, võid pöörduda andmekaitseinspektori büroosse vastavalt juhistele aadressil www.tietosuoja.fi.

9. Konto kustutamine

Kui soovid oma konto kustutada, toimi palun järgnevalt:

1. Logi sisse oma kontole aadressil http://tmc.mooc.fi/

2. Mine oma konto vaates seadetesse ja taotle seal konto kustutamist.