Kuidas on kursuse sisu litsentseeritud?

Kogu sisu (tekst, pildid, interaktiivsed elemendid ja paigutus) © 2018 Reaktor ja Helsingi Ülikool, kõik õigused on kaitstud. Seda sisu ei tohi taasesitada, levitada või edastada mingil kujul ega viisil Reaktori eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Loa saamiseks palun võta ühendust aadressil elementsofai@reaktor.com.