Kuidas kursust hinnatakse?

Hinnet ei panda, küll aga jälgitakse sooritatud harjutuste hulka. Tunnistuse saamiseks tuleb sul sooritada vähemalt 90% harjutustest ja saada 50% õigeid vastuseid.

Igal harjutusel on sama kaal, seega vastuste korrektsus on arvestatud võttes keskmise kõikide lõpetatud harjutuste pealt. Tekstilise vastusega harjutused hinnatakse 100% õigeks juhul kui need on hinnatud kehtivaks.