You are currently viewing the Eesti site, you might be interested in our English version.

Kuidas kursust hinnatakse?

Hinnet ei panda, aga jälgitakse sooritatud harjutuste hulka. Tunnistuse saamiseks tuleb sul sooritada vähemalt 90% harjutustest ja saada 50% õigeid vastuseid.