You are currently viewing the Eesti site, you might be interested in our English version.

Olen kursuse läbinud. Millal saan oma tunnistuse?

Kui oleme kõik sinu vastused töödelnud ja kinnitanud, leiad oma tunnistuse Minu profiil lehe ülaosast.