You are currently viewing the Eesti site, you might be interested in our English version.

Kas kursusel on videoloenguid või muid koha või ajaga seotud elemente?

Ei, kogu materjal on kodulehel ja koosneb tekstist ja linkidest teistele veebilehtedele. Võid kursust läbida enda valitud kohas ja ajal.