You are currently viewing the Eesti site, you might be interested in our English version.

Mida teha, kui ma ei saa tunnistust, kuigi olen kursuse läbinud?

Kui sa pole veel tunnistust saanud, on selleks mitu võimalikku põhjust. Kontrolli, et oled andnud piisavalt tagasisidet kursusekaaslastele iga vastastikku hinnatava (peer-reviewed) harjutuse puhul (nendeks on harjutused 4, 15, 23, 24, 25) – see on enim levinud põhjus tunnistuse mittesaamiseks. Seejärel läheb aega enne, kui sinu vastused saavad teiste õppurite poolt piisavalt arvustusi. Kui sinu harjutused on saanud piisavalt tagasisidet kursusekaaslastelt, võib aga ette tulla, et mõni sinu vastusest on määratud rämpsposti (või on saanud väga madalaid tulemusi), millisel juhul kontrollime neid käsitsi.

Vaata ka “Vastastikusest hindamisest” allpool.

Hindamiskriteeriumid on järgmised:

- vähemalt 90% harjutustest sooritatud - vähemalt 50% õigeid vastuseid

Õigete vastuste protsent arvutatakse kõigi sooritatud harjutuste keskmisena (seega on kõigil harjutustel võrdne kaal). Tekstvastused arvestatakse 100% õigeteks, kui nad on aktsepteeritud.

Vastastikusest hindamisest:

Vastastikku hinnatavate vabas vormis tekstvastuste töötlemine võtab aega, sest selleks on vajalik koguda piisav kogus arvustusi. Pealegi kontrollime käsitsi üle kõik keskmisest madalama tulemuse saanud vastused, mis võtab veelgi enam aega. Seetõttu peavad paljud teist ootama oma tulemusi ja tunnistusi pikemalt.

Palju õnne kõigile, kes on juba kursuse edukalt läbinud ja kõigile, kes teevad seda tulevikus!