You are currently viewing the Eesti site, you might be interested in our English version.

Kuidas kursust hinnatakse?

Hinnet ei panda, küll aga jälgitakse sooritatud harjutuste hulka. Tunnistuse saamiseks tuleb sul sooritada vähemalt 90% harjutustest ja saada 50% õigeid vastuseid.

Igal harjutusel on sama kaal, seega vastuste korrektsus on arvestatud võttes keskmise kõikide lõpetatud harjutuste pealt. Tekstilise vastusega harjutused hinnatakse 100% õigeks juhul kui need on hinnatud kehtivaks.